Wieś Karolówka
  Charakterystyka Środowiska Geograficznego
 

Obszar i ukształtowanie
Obszar i uksztaltowanie Karolówka jest częścią powiatu Lubaczowskiego. Region lubaczowski, położony jest na styku krain fizjograficznych –/>Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. Usytuowany jest między 22o40’ a 23o40’ długości geograficznej północnej i leży w województwie podkarpackim. Stolica regionu – miasto Lubaczów - zajmuje obszar 25,7 km2. Cały obszar z liczbą 7 gmin ma 1267,6 km2 powierzchni i zamieszkuje go ponad 54000 osób. Na obszarze lubaczowskim występuje duża różnorodność ukształtowania terenu. Na płn.-zachód od Lubaczowa rozciąga się lekko pofałdowany Płaskowyż Tarnogrodzki z wysokościami średnio 210-220 m n.p.m. Nizinne tereny, stanowiące część Kotliny Sandomierskiej, zbudowane zostały z utworów mioceńskich. Północne wyżynne obszary, będące częścią Roztocza południowego, ciągną się pasmem szerokości od 15 do 20 km w kierunku południowo-wschodnim do granicy państwa. Roztocze ze średnimi wysokościami 300m n.p.m. posiada najwyższe wzniesienia: Krągły Goraj 390 m n.p.m i Wielki Dział – 390 m n.p. Bogactwa naturalne 
Bogactwa naturalne
Na obszarze Lubaczowskim najcenniejszym bogactwem naturalnym staly się pokłady gazu ziemnego, eksploatowanego od 1958 roku. Z lubaczowskiego gazu od 1959 roku korzystają zakłady przemysłowe w Zagłębiu Śląskim, Krakowie, Tarnowie, Warszawie i innych miejscowościach kraju. Drugie bogactwo – to „polskie złoto” – siarka. W 1953 roku w okolicy Baszni i Horyńca. Od 1978 roku eksploatowana jest w Doświadczalnej Kopalni Siarki w Baszni. Z pozostałych bogactw naturalnych na uwagę zasługują złoża wapieni, występujących w rejonie Roztocza, w pobliżu Miejscowości Brusno, Płazów, Dziewięcierz i huta Różaniecka. Z rudy darniowej również znajdującej się na tym terenie, w dawnych czasach wytapiano żelazo. Natomiast w Horyńcu i okolicy występują silne źródła siarczane, wykorzystywane w leczeniu schorzeń reumatycznych .
Klimat 
W większości nizinnych terenów Lubaczowszczyzny klimat zbliżony jest do panującego w Kotlinie Sandomierskiej. Przeciętna temperatura w ciągu roku na tym obszarze wynosi +8oC, a najwyższa temperatura lipca wynosi +18,5oC. Dni z temperaturą powyżej 0 jest 270 do 285 w roku. Liczba dni bezmroźnych średnio 70. Okres zalegania pokrywy śnieżnej trwa 50-70 dni, a jej grubość wynosi 40-60 cm. Przeciętna opadów jest na nizinnych terenach lubaczowskich najniższa w województwie podkarpackim i wynosi około 600 mm – na Roztoczu około 700 mm. Wieją tu głównie wiatry zachodnie o umiarkowanej sile.  
Sieć rzeczna

Sieć rzeczna Rejon lubaczowski położony jest w dorzeczu Sanu i Bugu. Największą rzeka jest Lubaczówka, długość 84 km. Powierzchnia zlewiska wynosi 1131 km2 . jej źródła znajdują się na Płaskowyżu Jaworowskim, w rejonie Niemiarowa (Ukraina). Do mniejszych rzeczek płynących na tym obszarze należy zaliczyć: Słonawę I Smolinkę. Poza uregulowaną Lubaczówką, wszystkie pozostałe rzeczki i potoki płyną dziko, tworząc bagniste rozlewiska. Przez Karolówkę przepływa rzeka Wiśnia,>
która oddziela Młodów od Karolówki (Młodów po lewej stronie, Karolówka po prawej stronie)."/Dawniej służyła ona do pojenia bydła i prania.

 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (120 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja