Wieś Karolówka
  Historia wsi
 

Historia Karolówki sięga roku 1818. Pierwotnie nazywała się Burgau. Została założona na obszarze dóbr koronnych zarządzanych przez rząd Austrii. Liczyła około 20 gospodarstw. Mieszkańcy Burgau byli to w przeważającej części niemieccy osadnicy. Zajmowali się rolnictwem. Świadczą o tym do dziś niektóre nazwiska mieszkańców o brzmieniu niemieckim, np. Brühl, Bauman, jak i też pierwotna nazwa wsi. Wieś powstała obok istniejącego już Młodowa zamieszkiwanego przez ludność Ruską wyznania prawosławnego. Mieszkańców Burgau traktowano jak nieproszonych gości, starając się zawłaszczyć ich grunty. Po 1918 roku doszło do procesu sądowego o charakterze roszczeniowym. Sąd przyznał Młodowowi prawo do współużytkowania części gruntów i lasu należących do Burgau. Od tego czasu powstające na tych gruntach nowe gospodarstwa dopisywano do numeracji Młodkowskiej tworząc bałagan ewidencyjny w obydwu wsiach. Ten stan trwał do marca 2007 roku. Na przełomie marca i kwietnia mieszkańcy obydwu wsi wybierali nazwy dla swoich ulic. Obecnie w Karolówce mamy 4 ulice: Jana III Sobieskiego, Wspólną, Nową oraz Wincentego Witosa. 5 stycznia 1938 roku mieszkańcy ówczesnego Burgau wystąpili o zmianę nazwy niemieckiej na polską „ Karolówka”. Nazwa powstała od imion trzech obywateli urodzonych w Burgau, którzy znacząco przyczynili się do sprawy niepodległości Polski: Karola Sandra, Karola Baumana i Karola Świstowicza. W latach 1976 – 1978 w okresie postępowania scaleniowego gruntów w Młodowie i Karolówce, Młodów wystąpił z wnioskiem do Wojewody Przemyskiego o włączenie obrębu geodezyjnego Karolówka do obrębu Młodów z pominięciem urzędu Rejonowego w Lubaczowie. W oparciu o ustalenia kompetentnych organów administracji państwowej Starosta Lubaczowski ustalił, że obręb ewidencyjny Karolówka istniał w określonych prawnie granicach i figurował w wykazie Urzędowym Nazw Miejscowości w Polsce. W związku z tymi ustaleniami decyzja Wojewody Przemyskiego nie mogła orzekać o złączeniu wymienionych obrębów. Na podstawie orzeczenia Starosty Lubaczowskiego z dnia 26 września 2000 roku powstały dwa odrębne obręby geodezyjne – Młodów oraz Karolówka. W wyniku nieprzyjaznych działań roszczeniowych Młodowa – terytorium Karolówki zostało znacznie pomniejszone. Najważniejsze jest to, że dzięki urzędnikom kierującym się zasadami etyki zawodowej – prawda została obroniona.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (116 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja